Trang chủ / Thư viện ảnh / Lễ công bố quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Thư viện ảnh
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp