Trang chủ / Giới thiệu / Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Thứ tư, ngày 03/01/2018 1171

TS Trần Hoàng Long

Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

Email: thlong@uneti.edu.vn

  

 

NGUT. TS Trần Đức Cân

Phó Hiệu trưởng phụ trách xây dựng và cơ sở vật chất

Email: tdcan@uneti.edu.vn

 

 

TS Nguyễn Ngọc Khương

Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính và tổ chức cán bộ

Email: nnkhuong@uneti.edu.vn

Tin tức
Thông báo