Trang chủ / Giới thiệu / Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Thứ tư, ngày 03/01/2018 280

TS Trần Hoàng Long

Phó hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

Email: thlong@uneti.edu.vn

  

 

NGUT. TS Trần Đức Cân

Phó hiệu trưởng Phụ trách Xây dựng và Cơ sở vật chất

Email: tdcan@uneti.edu.vn

 

 

Th.S Nguyễn Ngọc Khương

Phó hiệu trưởng Phụ trách Nội chính và Tổ chức cán bộ

Email: nnkhuong@uneti.edu.vn

Tin tức
Thông báo