Trang chủ / Hoạt động khoa chuyên môn / Báo cáo kết quả đề tài NCKH "Nghiên cứu giải pháp mới tăng hiệu quả kiểm soát lỗi của mã hamming dựa trên các mã đối ngẫu" – Khoa Điện tử

Báo cáo kết quả đề tài NCKH "Nghiên cứu giải pháp mới tăng hiệu quả kiểm soát lỗi của mã hamming dựa trên các mã đối ngẫu" – Khoa Điện tử

Thứ ba, ngày 26/12/2017 268

      Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường đại học, muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì phải nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên. Thực hiện Quyết định số 183/QĐ - ĐHKTKTCN, ngày 11 tháng 05 năm 2017, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp mới tăng hiệu quả kiểm soát lỗi của mã Hamming dựa trên các mã đối ngẫu ” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung - Khoa Điện Tử.

    Chủ nhiệm đề tài Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung trình bày báo cáo tổng kết, ý kiến của các Ủy viên phản biện, tiến hành thảo luận và đưa ra một số kết luận như sau:

    Đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới tăng hiệu quả kiểm soát lỗi của mã Hamming dựa trên các mã đối ngẫu” gồm ba chương nội dung đáp ứng những yêu cầu về hình thức, bố cục, tài liệu tham khảo theo đúng các quy định của Nhà trường. Đề tài cũng đã có bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

   Đề tài trình bày các nội dung:

    - Đề cập những lý thuyết cơ bản nhất về mã Hamming.

    - Phân tích các kỹ thuật giải mã mã khối và đề xuất thuật toán giải mã cải tiến áp dụng cho mã Hamming.

    - Đánh giá hiệu quả của các thuật toán giải mã bằng phương pháp mô phỏng.

     Hội đồng đánh giá đề tài có tính mới, hàm lượng khoa học cao,  lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

     Hội đồng đánh giá đề tài đạt kết quả khá, buổi nghiệm thu đã thành công tốt đẹp.

    Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu:

Tin tức
Thông báo