Trang chủ / Nghiên cứu khoa học / Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Giảng viên khoa Cơ Khí năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Giảng viên khoa Cơ Khí năm học 2018-2019

Thứ năm, ngày 06/06/2019 88

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý khoa học, thực hiện quyết định số 206/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 05 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Ngày 06 tháng 06 năm 2019 tại Văn phòng khoa Cơ khí P.706 – HA10, số 218 Lĩnh Nam - Hoàng Mai -Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của Giảng viên năm học 2018-2019. Thành phần tham dự buổi nghiệm thu gồm: TS. Nguyễn Hữu Quang – Trưởng khoa Cơ khí, ThS. Trần Thị Hà – Đại diện phòng QLKH, các thành viên trong Hội đồng, chủ nhiệm đề tài cùng toàn thể giảng viên Khoa Cơ khí.

Trong năm học 2018-2019, Khoa Cơ khí có 6 đề tài đủ điều kiện để đưa ra Hội đồng nghiệm thu. Tại buổi nghiệm thu các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả đạt được, sản phẩm của các đề tài được Hội đồng đánh giá là phù hợp với chuyên ngành kỹ thuật Cơ khí; nội dung các đề tài có tính đa dạng, có tính mới, có hàm lượng khoa học cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng vào trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Một số đề tài đã đưa ra được các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu đánh giá có 02 đề tài xếp loại xuất sắc, 04 đề tài xếp loại tốt. Kết quả trên cho thấy năm học 208-2019 Khoa Cơ khí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH của Nhà trường giao cho.  

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

Khoa Cơ khí

Tin tức
Thông báo