Trang chủ / Thông báo - Kế hoạch SV / Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát tình tình việc làm của sinh viên đại học chính quy Khóa 6 niên khóa 2012-2016

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát tình tình việc làm của sinh viên đại học chính quy Khóa 6 niên khóa 2012-2016

Thứ tư, ngày 03/01/2018 623

Thực hiện kế hoạch số 164/KH-ĐHKTKTCN ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm học 2015-2016 của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành triển khai và thực hiện các công tác về khảo sát việc làm của sinh viên nhằm mục đích Nắm bắt, thống kê được tỉ lệ việc làm của sinh viên đại học khóa 6 niên khóa 2012 - 2016 sau khi tốt nghiệp ra trường cũng như các ý kiến đóng góp của sinh viên để có sự điều chỉnh chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tiễn, thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn đáp ứng các nhu cầu xã hội của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, đồng thời, công bố về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp hàng năm trên trang thông tin điện tử của trường, và hoàn thiện các báo cáo về kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Sau 6 tháng triển khai kết quả đã có 2.296 sinh viên trên tổng số 2.604 sinh viên tốt nghiệp tham gia khảo sát.
    Danh sách sinh viên được khảo sát và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (có file kèm theo).

1. Hướng dẫn khảo sát trực tuyến sinh viên đã tốt nghiệp (Xem chi tiết và download)

2. Mẫu phiếu sinh viên khảo sát tốt nghiệp (Xem chi tiết và download)

3. Danh sách sinh viên đại học khóa 6 tham gia khảo sát (Xem chi tiết và download)

4. Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên ĐH khóa 6 (Xem chi tiết và download)

5. Danh sách việc làm sinh viên sau khảo sát (Xem chi tiết và download)

Tin tức
Thông báo