Trang chủ / Chương trình đào tạo / Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thứ hai, ngày 31/12/2018 426

- Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Bấm vào đây để xem chi tiết) 

1. DCCT_Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin1_LLCT

2. DCCT_Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 2_LLCT

3. DCCT_Tư tưởng Hồ Chí Minh_LLCT

4. DCCT_Đường lối cách mạng của ĐCSVN_LLCT

5.-ĐCCT-Pháp-luật-đại-cương-ĐH

6.-ĐCCT-Tiếng-Anh-Cơ-bản-1-CK-19.9.19

7. ĐCCT_Anh_Coban_2

7.-ĐCCT-Tieng-Anh-co-ban-2-CK-19.9.19

8.-ĐCCT-Tiếng-Anh-cơ-bản-3-CK-19.9.19

9. ĐCCT_Anh_Nang_Cao4

10. DCCT_Nhap_Mon_Tin_Hoc

12. ĐCCT Đại số tuyến tính (KHCB)-đã chuyển đổi

13.Xac suat thong ke_KHCB

14. ĐCCT Vật lý - ĐH-đã chuyển đổi

15. ĐCCT Hóa học 1 - ĐH-đã chuyển đổi

19. ĐCCT Hình họa vẽ kỹ thuật - ĐH (Vũ Hoài Anh)-đã chuyển đổi

20.-ĐCCT_Kỹ-thuật-điện-ĐHCK-_2TC_-Khoa-điện

21.-ĐCCT-Cơ-lý-thuyết-_Chu-Việt-Cường

22.-ĐCCT-Sức-bền-vật-liệu-_Trịnh-Kiều-Tuấn_

23.-ĐCCT-Ky-thuat-dien-tu-_Khoa-Điện-tử

24. ĐCCT Vat lieu Co khi - ĐH (Nguyễn Tuấn Hưng)

25. DCCT_NLCTM

26. DCCT_ Dung sai_KTD

27. ĐCCT_ Coso_Ve_TK_TrenMT

28. ĐCCT_CKL

30. ĐCCT_CN_Kimloai

31. ĐCCT_MC_Kimloai

32. ĐCCT_TD_Thuyluc_Khinen

34. ĐCCT_ TT_TK_Cokhi

35. ĐCCT_CN CTM

36. DCCT_ DK_Tu_Dong

37. ĐCCT_Doga

38. ĐCCT_ LT_Han

39. ĐCCT_TT_May_Congcu_Coban

40. ĐCCT_ CN_ CAD.CAM.CNC

41. ĐCCT_ FMS&CIM

42. ĐCCT_Doan_CN_Chetaomay

43. ĐCCT_TT_ BTBD_ CN

44. ĐCCT_TT_Nguoi

45. ĐCCT_TT_Han

46. ĐCCT_TT_May_Congcu_Nangcao

47. ĐCCT_TT_KTCNC

48. ĐCCT_TT_Cuoi_Khoa

49. DCCT_Tay_May_CN

50. ĐCCT_Khuon_Ep_Nhua

51. ĐCCT_ TĐHQTH

Tin tức
Thông báo