Trang chủ / Chương trình đào tạo / Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

Thứ tư, ngày 25/12/2019 221

- Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thực phẩm (Bấm vào đây để xem chi tiết) 

1. ĐCCT Nguyên lý CB CN MacLenin 1

2. ĐCCT Nguyên lý CB CN MacLenin 2

3. ĐCCT Tư tưởng HCM

4. ĐCCT Đường lối CM

5. ĐCCT Pháp luật đại cương

6. ĐCCT Tiếng Anh CB 1

7. ĐCCT Tiếng Anh CB 2

8. ĐCCT Tiếng Anh CB 3

9. ĐCCT Tiếng Anh CB 4

10. ĐCCT Nhập môn Tin học

11. ĐCCT Toán giải tích

12. ĐCCT XÁC SUẤT THỐNG KÊ

13. ĐCCT Vật lý

14. ĐCCT Hóa học cơ bản I

15. ĐCCT Sinh học TP

16.1 ĐCCT GDTC (điền kinh 1)

16.2 ĐCCT GDTC (điền kinh 2)

16.3 ĐCCT GDTC tự chọn (cầu lông 1)

16.3 ĐCCT GDTC tự chọn (cầu lông 2)

18. ĐCCT Hóa lý

18. ĐCCT Hóa lý

20. ĐCCT Kỹ thuật điện - Tự động hóa

21. ĐCCT Cơ kỹ thuật

22. ĐCCT Vẽ kỹ thuật

23. ĐCCT Kỹ thuật nhiệt

24. ĐCCT HP Kỹ thuật điện tử

25. ĐCCT Hóa sinh

26. ĐCCT Vi sinh vật TP

28. ĐCCT Kỹ thuật TP 1

29. ĐCCT Kỹ thuật TP 2

30. ĐCCT Kỹ thuật TP 3

31. ĐCCT Phân tích TP

32. ĐCCT Phát triển SP

33. ĐCCT TCQL ANTL NMTP

34. ĐCCT Cơ sở thiết kế nhà máy TP

35. ĐCCT Quản Lý chất lượng TP

36. ĐCCT Công nghệ sản xuất MALT và BIA

37. ĐCCT CNSX đường bánh kẹo

38. ĐCCT CNCBBQ rau quả

39. ĐCCT CNCBBQ thịt

39a. ĐCCT CNCB Chè Cà phê Cacao thuốc lá

39b. ĐCCT Thuỷ sản

39c. ĐCCT Dầu TV

40. ĐCCT TN hóa sinh

41. ĐCCT Thí nghiệm vi sinh

42. ĐCCT Thí nghiệm đánh giá chất lượng TP

43. ĐCCT Thực tập KTTP

44. ĐCCT Đồ án KTTP

45. ĐCCT Thực tập BIA

46a. ĐCCT TT CNSX Đường bánh kẹo

46b. ĐCCT Thực tập rau

46c. ĐCCT Thực tập thịt

47. ĐCCT TT tin ứng dụng

48. ĐCCT DA CN chế biến

49. ĐCCT TT Cuối khóa

51. ĐCCT Lương thực

52. ĐCCT Rượu

53. ĐCCT CNCB sữa và TV giàu protein

54. ĐCCT Luận án tốt nghiệp

Tin tức
Thông báo