Trang chủ / Chương trình đào tạo / Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Thứ tư, ngày 18/12/2019 182

- Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (Bấm vào đây để xem chi tiết) 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin1_LLCT

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 2_LLCT

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh_LLCT

4. Đường lối cách mạng của ĐCSVN_LLCT

5.Pháp luật đại cương KHCB

6.Tiếng anh cơ bản 1_NN

7.Tiếng anh cơ bản 2_NN

8.Tiếng anh cơ bản 3_NN

9.Tiếng anh cơ bản 4_NN

10. Nhap mon tin hoc_CNTT

12. ĐCCT Đại số tuyến tính (KHCB)

13. Xac suat thong ke_KHCB

14. ĐCCT Vật lý - ĐH R2

15. ĐCCT Hóa học 1

15.2. DCCT học phần về kỹ thuật (điện, điện tử, tự động hóa)

18. Quản trị học_KDTM

19a.ĐCCT GDTC (điền kinh 1)

19b.ĐCCT GDTC (điền kinh 2)

19c.ĐCCT GDTC (cầu lông 1)

19d.ĐCCT GDTC (cầu lông 2)

20. ĐCCT Mạch điện 2019

21. ĐCCT học phần Kỹ thuật vật liệu khí cụ điện

22.ĐCCT Kỹ thuật ĐL_CB

23. ĐCCT Điện tử tương tự - số

24. ĐCCT Máy điện

26. ĐCCT Kỹ thuật lập trình và giao tiếp

27. ĐCCT Điện tử công suất

28. ĐCCT Truyền động điện

29. ĐCCT Vi xử lý - ĐH

30. ĐCCT Hệ thống cung cấp điện 2019

31. ĐCCT Điều khiển lập trình PLC ngành Đ- ĐT

32. ĐCCT học phần Trang bị điện 1

33. ĐCCT học phần Trang bị điện 2

34. ĐCCT Hệ thống điều khiển Điện - khí nén và thủy lực

35. ĐCCT Vi điều khiển ứng dụng trong đo lường và điều khiển

45. ĐCCT Thực hành Kỹ thuật lập trình và giao tiếp

46. ĐCCT Thực hành Điều khiển hệ truyền động điện

47. ĐCCT Thực hành thiết kế điện

48. ĐCCT học phần Thực hành Trang bị điện điện-điện tử

49. Đồ án 2 Điều khiển logic khả trình PLC và trang bị điện

50. ĐCCT Thực Tập Cuối Khóa

51. ĐCCT Hệ thống SCADA, DSC và mạng truyền thông công nghiệp

52. ĐCCT Hệ thống điều khiển số

53. DCCT Điều khiển truyền động điện

Tin tức
Thông báo