CNKT Cơ điện tử

Thứ ba, ngày 16/10/2018 741

Tên

Ngành ĐT

Công việc được đào tạo

Nơi làm việc

Công nghệ Kỹ thuật điện tử -Viễn thông

-  Thiết kế, xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì hệ thống điện tử cùng các hệ thống thiết bị viễn thông;

-  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị điện tử, linh kiện điện tử và vi mạch;

-  Xây dựng, triển khai và phát triển các giải pháp hạ tầng mạng viễn thông;

-  Nghiên cứu và khai thác các thiết bị điện tử ứng dụng trong các ngành có liên quan (internet, như y tế, hàng không ...)

-  Quản lý, kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện tử, truyền thông.

-  Doanh nghiệp viễn thông

-  Doanh nghiệp chế tạo, sử dụng và kinh doanh các thiết bị điện tử.

-  Đài thu phát thanh và truyền hình.

-  DN sử dụng thiết bị mạng và thiết bị điện tử (DN về CNTT, bệnh viện, hàng không...)

-  Trường, Viện nghiên cứu

Tin tức
Thông báo