CNKT Cơ điện tử

Thứ ba, ngày 16/10/2018 613

Tên
Ngành ĐT
 

Công việc được đào tạo

Nơi làm việc

Tổ hợp
môn xét tuyển

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

-  Quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì hệ thống, dây chuyền sản xuất cơ khí, cơ điện tử;
-  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị, dây chuyền cơ điện tử;
-  Đo lường, kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật;
-  Ứng dụng và phát triển công nghệ mới vào thực tế công việc;
-  Quản lý, kinh doanh các sản phẩm cơ khí, cơ điện tử.

-  Doanh nghiệp chế tạo và kinh doanh các sản phẩm cơ khí, cơ điện tử
-  Trung tâm đo lường, kiểm định tiêu chuẩn kỹ thuật.
-  DN sử dụng thiết bị, dây chuyền cơ điện tử
-  Trường, Viện nghiên cứu.

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - Văn - Anh;
C01: Toán - Lí - Văn.

Tin tức
Thông báo