Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Thứ ba, ngày 26/12/2017 1431

 

Tên
Ngành ĐT

Công việc được đào tạo

Nơi làm việc

Tổ hợp
môn xét tuyển

CNKT Điện, Điện tử

- Có các kiến thức về tin học văn phòng; sử dụng thành thạo các phần mềm về CAD để thiết kế các mạch điện điểu khiển, đọc, trình bày bằng hình ảnh, bản vẽ kỹ thuật. Có khả năng lập trình với các ngôn ngữ: C, C++, Matlab các thành phần trong hệ thống điện, điện tử trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật

- Có kiến thức cơ sở về mạch điện và hệ thống điện, điện tử để phân tích, thiết kế các mạch điện ứng dụng trong thực tế.

- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật mạch điện, kỹ thuật điện tử tương tự và số, điện tử công suất, kỹ thuật điều khiển, đo lường, tự động hóa để phân tích hệ thống, thiết bị  điện – điện tử.

- Hiểu và vận dụng bài bản các qui trình, nguyên lý, phương pháp phân tích, kỹ thuật thiết kế, lập trình điều khiển và vận hành các hệ thống và thiết bị tự động như: các hệ thống ứng dụng PLC và SCADA, các chuẩn mạng truyền thông trong công nghiệp; các hệ thống ứng dụng vi điều khiển trong kỹ thuật điện, điện tử.

-Hiểu và áp dụng kiến thức cốt lõi, chuyên sâu của kỹ thuật điện – điện tử, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ phần mềm để tham gia thiết kế, lắp đặt, vận hành và đánh giá hệ thống cung cấp điện, trang bị điện, điện tử, hệ thống điều khiển tự động

- Có thể đảm nhiệm các công việc với vai trò là kỹ sư vận hành, bảo dưỡng, kỹ sư thiết kế, phát triển, kỹ sư lập trình ứng dụng, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư kiểm định, đánh giá, tư vấn thiết kế, giám sát,...

-  Làm việc cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài liên quan đến sản xuất hàng hóa tiêu dùng, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến nông hải sản; sản xuất dầu khí, bia, nước ngọt; sản suất si măng, sắt thép, giấy, sản xuất truyền tải điện; sản xuất các sản phẩm điện - điện tử, các sản phẩm cơ khí.

- Có khả năng khởi nghiệp; tư vấn; cung cấp các giải pháp trong  lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật điện vào sản suất và đời sống. 

- Có khả năng làm cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật làm việc cho các cơ quan nhà nước, các công ty nước ngoài hoặc cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Điện. 

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - Văn - Anh;
C01: Toán - Lí - Văn.

Tin tức
Thông báo