Công Nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Thứ ba, ngày 26/12/2017 97

Tên
Ngành ĐT

Công việc được đào tạo

Nơi làm việc

Tổ hợp
môn xét tuyển

CNKT Điều khiển và Tự động hóa

- Có các kiến thức sử dụng thành thạo các phần mềm về CAD, có khả năng lập trình với các ngôn ngữ C, C++, Matlab.

- Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển, tự động hóa trong sản xuất và nhận dạng hệ thống

- Có kiến thức cơ bản kỹ thuật thiết kế và điều khiển robot

- Hiểu và vận dụng bài bản các qui trình, nguyên lý, phương pháp phân tích, kỹ thuật thiết kế, lập trình điều khiển và vận hành các hệ thống và thiết bị tự động như là các hệ thống ứng dụng PLC và SCADA, vi điều khiển, các chuẩn mạng truyền thông trong công nghiệp; các hệ thống ứng dụng điều khiển Robot, các hệ truyền động, các thiết bị tự động.

- Kỹ sư thiết kế, nhân viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; 

 - Trở thành học viên Cao học để tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu;

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - Văn - Anh;
C01: Toán - Lí - Văn.

Tin tức
Thông báo