Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Thứ ba, ngày 14/01/2020 13

Tên
Ngành ĐT
 

Công việc được đào tạo

Nơi làm việc

Hình thức xét tuyển

Mạng máy tính và Truyền dữ liệu

- Quản trị hệ thống mạng

- An toàn an ninh mạng

- Truyền thông đa phương tiện

- Đánh giá hiệu năng mạng

- Lập trình di động

- Xây dựng và phát triển web

- Mã nguồn mở

- Xây dựng và triển khai hệ thống

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền dữ liệu;

- Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào;

- Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về hệ thống mạng máy tính;

- Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo;

- Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học.

 

- Xét kết quả thi THPT Quốc gia

- Xét học bạ

- Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - Văn - Anh;
C01: Toán - Lí - Văn.

Tin tức
Thông báo