Công tác Đảng

Chi bộ Phòng Hành chính quản trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24/09/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định về Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022. Sáng ngày 13/03/2020 Chi bộ Phòng Hành chính […]

Chi bộ Khoa Điện tử tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định tại hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24/09/2019 về việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Được sự đồng ý của BCH Đảng ủy Nhà trường, […]

Đại hội chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện hướng dẫn số 66/HD-ĐU ngày 22/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chiều ngày 12/03/2020, thông qua truyền hình trực tuyến tại Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai – Hà […]

Chi bộ Khoa Công nghệ thực phẩm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 12/03/2020 thông qua truyền hình trực tuyến tại Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội và Hội trường N.H1 cơ sở 353 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định. Chi bộ Khoa Công nghệ thực phẩm đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội […]

Đại hội chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 12/03/2020 chi bộ Phòng Đào tạo đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội chi bộ được tổ chức thông qua truyền hình trực tuyến tại Hội trường N.H1 cơ sở 353 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định và Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai […]

Đại hội chi bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế nhiệm kỳ 2020 – 2022

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24/09/2019 của BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định về việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022. Thực hiện hướng dẫn số 66/HD-ĐU ngày 22/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà […]

Đại hội chi bộ Phòng Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24/09/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định về việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022; Hướng dẫn số 66/HD-ĐU ngày 22/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà […]

Chi bộ khoa Kế toán tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, […]

Chi bộ Phòng Quản lý khoa học tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 10/03/2020 tại Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội, chi bộ Phòng Quản lý khoa học đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của chi bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm […]

Chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế, Công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020...

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24/9/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Nam Định về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Hướng dẫn số 66/HD-ĐU ngày 22/11/2019 của […]

Đại hội chi bộ Phòng Quản lý chất lượng nhiệm kỳ 2020-2022

Được sự đồng ý của BCH Đảng ủy Nhà trường, trong buổi chiều ngày 10/03/2020 tại Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội, chi bộ Phòng Quản lý chất lượng đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của chi bộ […]

Đại hội chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ tin học nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 10/03/2020, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ tin học trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của chi bộ trong thời gian qua và đề ra […]

Chi bộ Khoa Điện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định tại Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24/09/2019 về việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Được sự đồng ý của BCH Đảng ủy Nhà trường, […]

Đại hội chi bộ Khoa Kế toán nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự đồng ý của BCH Đảng ủy Nhà trường, sáng ngày 06/03/2020 tại Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội, chi bộ Khoa Kế toán đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của chi bộ trong thời gian qua […]

Chi bộ Khoa Kinh tế cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện hướng dẫn số 66/HD-ĐU ngày 22/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Sáng ngày 27/02/2020 tại Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội, chi bộ Khoa Kinh tế cơ sở đã long […]

  • 1
  • 2