Phòng, ban chức năng

Phòng Quản lý khoa học

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Quản lý Khoa học được thành lập năm 1996 khi Trường được nâng cấp từ Trung cấp lên Cao đẳng. Trải qua 23 năm hoạt động, phòng đã đưa công tác nghiên cứu khoa học của trường từng bước vững chắc, bước đầu hoàn thành tốt […]

Phòng Hành chính quản trị

1. Quá trình hình thành và phát triển: Năm 1965, phòng Hành chính Quản trị được thành lập. Năm 1971, được tác ra làm hai bộ phận, bộ phận Hành chính nhập với phòng Tổ chức cán bộ thành phòng Tổ chức hành chính; Bộ phận quản trị có thêm chức năng quản lý cơ sở […]

Phòng Thanh tra – Pháp chế

1. Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 21 tháng 12 năm 2007 Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quyết định số 248/QĐ-ĐHKTKTCN về việc thành lập phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Tháng 5/2014 xuất phát từ yêu cầu công việc và tình hình thực tiễn Nhà trường đã kiện […]

Phòng Đào tạo

1. Quá trình hình thành và phát triển: Sự hình thành và phát triển của Phòng Đào tạo gắn liền với thành tích hơn 60 năm xây dựng và phát triển Nhà trường. Tất cả cán bộ, nhân viên của phòng luôn luôn thể hiện đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm cao, giúp […]

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông tiền thân là Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm được thành lập theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHKTKTCN ngày30 tháng 07 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. 2. Những thành tích đã đạt được: Trong những […]

Phòng Tài chính kế toán

1. Cơ cấu tổ chức 60 năm phát triển và hội nhập của Nhà trường là 60 năm Phòng Tài chính kế toán lo toan, chắt chiu “ … Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ…”. Các thế hệ cán bộ Phòng Tài chính kế toán luôn […]

Phòng Công tác sinh viên

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Công tác sinh viên được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách ra từ Phòng Tổ chức cán bộ – HSSV. Phòng CTSV là […]

Phòng Quản lý chất lượng

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Quản lý chất lượng được điều chuyển chức năng nhiệm vụ và đổi tên theo quyết định số 666 ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Tiền thân của Phòng là Trung tâm Khảo […]

Ban Quản lý xây dựng

1- Cơ cấu tổ chức:             Ban quản lý xây dựng được thành lập theo Quyết định số 461/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách ra từ  phòng Hành chính quản trị. Cơ cấu tổ chức của đơn […]