Thông báo

Thông báo thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2020

Thông báo thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy theo hình thức xét kế quả học bạ THPT đợt 2 năm 2020

Thông báo điểm trúng tuyển và Kế hoạch nhập học – Đại học hệ chính quy xét tuyển theo kết quả học bạ THPT...

Thông báo điểm trúng tuyển và Kế hoạch nhập học – Đại học hệ chính quy xét tuyển theo kết quả học bạ THPT – Đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét tuyển kết quả học bạ THPT đối với đại học hệ chính quy năm 2020

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển kết quả học bạ THPT đối với đại học hệ chính quy với các nội dung như sau:

Thông báo về việc đánh giá các học phần và tổ chức thi kết thúc học phần

Nhà trường thông báo về việc đánh giá các học phần được tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến trong học kỳ phụ năm học 2019-2020 và học kỳ 1 năm học 2020-2021 dành cho các lớp Đại học chính quy khóa 11 như sau:

Thông báo điểm sàn xét tuyển Đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020!

Thông báo điểm sàn xét tuyển Đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020!

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2020-2021

Kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2020-2021

Lịch họp lớp và học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2020-2021 đối với các lớp ĐH khóa 11,12,13 và CĐ...

Lịch họp lớp và học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2020-2021 đối với các lớp ĐH khóa 11,12,13 và CĐ khóa 27 chuẩn

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Thông báo Kết quả kiểm tra danh sách ứng viên dự tuyển viên chức đợt 2 2020

Thông báo Kết quả kiểm tra danh sách ứng viên dự tuyển viên chức đợt 2 2020

Quyết đinh về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Đợt 22-23 năm 2020

Danh sách công nhận kết quả thi tin ƯDCNTTCB Đợt 22 Danh sách công nhận Kết quả thi Tin ƯDCNTTCB Đợt 23 

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định điều động sinh viên cơ sở Hà Nội về học tập tại cơ sở Nam Định HK 1 năm học 2020 – 2021

Quyết định điều động sinh viên cơ sở Hà Nội về học tập tại cơ sở Nam Định HK 1 năm học 2020 – 2021