Thông báo

Một số thông tin cơ bản về tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020!

Một số thông tin cơ bản dự kiến về tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 23/4 đến hết ngày 10/5/2020

Căn cứ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra vào chiều 22/4/2020.

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 20/04/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày
20/04/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển...

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh theo nhu cầu đợt 1 năm 2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Căn cứ vào Quyết định 740 ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2018 về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại trường ĐHKTKTCN. Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức các lớp học tiếng Anh theo yêu cầu đợt 1 năm 2020 như sau:

Quyết định ban hành “Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên...

Quyết định ban hành “Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp”

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày...

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.