Thông báo

Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập HK 1 năm học 2020 – 2020

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tập huấn CBVC và người lao động đợt 1 đầu năm học 2020-2021

Quyế định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tập huấn CBVC và người lao động đợt 1 đầu năm học 2020-2021

Thông báo về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO
V/v tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 19/8/2020

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Thông báo số 451 về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho các lớp ĐH Khóa 10 và CĐ khóa 26

Thông báo về việc Cán bộ viên chức Nhà trường có tiếp xúc với đối tượng thuộc diện F1

Thông báo về việc Cán bộ viên chức Nhà trường có tiếp xúc với đối tượng thuộc diện F1

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Thông báo khẩn về việc phòng chống cơn bão số 2 năm 2020

Thông báo khẩn về việc phòng chống cơn bão số 2 năm 2020

Thông báo về việc tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 01/8/2020

Thông báo về việc tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 01/8/2020

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập tuần từ 03/8 – 16/8/2020

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập tuần từ 03/8 – 16/8/2020

Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản...

Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản

Thông báo kế hoạch nhận giấy chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 8/2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH THÁNG 8/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Thông báo danh sách cán bộ viên chức, người lao động đã đến Đà Nẵng tham quan, du lịch từ 18/7/2020 đến nay

Thông báo danh sách cán bộ viên chức, người lao động đã đến Đà Nẵng tham quan, du lịch từ 18/7/2020 đến nay