Quy định, Biểu mẫu

Kế hoạch về việc tổ chức ngày hội việc làm UNETI năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên Nhà trường.
Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020.

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam – Đài Loan lần...

Trong khuôn khổ hợp tác về Giáo dục và Đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đài Loan, hai Bộ của hai đất nước phối hợp với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội tổ chức diễn đàn Giáo dục Việt Nam – […]

Các Quy chế – Quy định về công tác HSSV

1. QĐ số 741 (20.10.2018). Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường. 2. QĐ số 745 (20.10.2018). Quy chế Công tác sinh viên 3. QĐ số 746 (20.10.2018). Quy định công tác Cố vấn học tập 4. QĐ số 747 (20.10.2018). Quy chế đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên […]

Biểu mẫu dùng cho HSSV tham khảo

1. Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận hiện đang theo học tại trường (Xem chi tiết) 2. Mẫu xác nhận vay vốn. Cam kết trả nợ vay (Xem chi tiết) 3. Mẫu xin xác nhận để hưởng trợ cấp đối với HSSV diện chính sách (Xem chi tiết) 4. Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận đã nộp học […]