Công tác Đảng

Chi bộ Khoa Cơ khí được Đảng bộ Nhà trường chọn tổ chức điểm đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24/09/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định về Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc được diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công, Chi bộ Khoa Cơ khí được Đảng bộ Nhà trường chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm để các chi bộ trong toàn Đảng bộ Nhà trường tham khảo trước khi tiến hành đại hội chính thức. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân mới, chiều ngày 24/02/2020 Chi bộ Khoa Cơ khí đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại 2 cơ sở của Nhà trường.

Tin tức
Thông báo