Trang chủ / Công tác sinh viên

Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2018 nhập học ngày 16/8/2018

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã ban hành; Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2109 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới (đại học khóa 12, cao đẳng khóa 27 hệ chính quy) nhập học đợt 1 năm học 2018-2019 với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 8, Cao đẳng chính quy khóa 24

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV có kế hoạch tốt nghiệp trong tháng 7 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch hè năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, và chủ trương điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019. Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường, các lớp sinh viên kế hoạch hè năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 như sau:

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018; Căn cứ vào quy định về việc đóng học phí của Nhà trường; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, các lớp sinh viên có liên quan việc tổ chức các lớp học kỳ phụ như sau:

Thông báo về việc Triệu tập họp cán bộ Lớp, cán bộ Chi đoàn các lớp sinh viên

Thông báo về việc Triệu tập họp cán bộ Lớp, cán bộ Chi đoàn các lớp sinh viên

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2017-2018

Tin tức
Thông báo