Trang chủ / Công tác sinh viên

Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đợt 1 năm học 2019-2020 đối với các lớp sinh viên khóa 10 có lịch học từ ngày 05/08/2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đợt 1 năm học 2019-2020, học tập từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019:

Thông báo họp cán bộ lớp kỳ II năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

Tin tức
Thông báo