Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem: 229

Trong thời gian vừa qua cùng với việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo triển khai công tác đào tạo trực tuyến, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Tính đến tháng 4/2020, Đảng bộ trường đã chỉ đạo 25 Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ (đạt 100%). Đại hội các Chi bộ diễn ra trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo bầu không khí cởi mở và thống nhất cao. Các Chi bộ cũng tổ chức bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 20/5/2020, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Nhà trường và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định.

Các nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Nhà trường được Ban chấp hành Đảng ủy Khóa 29 triển khai theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Công tác tuyên truyền cho Đại hội được triển khai sâu rộng tới cán bộ đảng viên và sinh viên trong toàn trường thông qua các văn bản chỉ đạo, hệ thống website, các fanpages của trường, tạo không khí thi đua sôi nổi trong khối cán bộ đảng viên và sinh viên hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định. Đến thời điểm này, Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện xong công tác rà soát, quy hoạch cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra…, công tác xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, trên tinh thần đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng, cấp ủy đảng đã thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Hồ sơ Đại hội đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường hoàn thiện và báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định phê duyệt.

Công tác bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí tái cử và các đồng chí lần đầu tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên và sinh viên nêu cao tinh thần “Đoàn kết, tập trung trí tuệ, xây dựng phát triển trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trở thành trường đại học ứng dụng – hội nhập quốc tế”

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường khóa 30, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào ngày 20/05/2020 tại cơ sở Nam Định, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin trong thời gian tới.

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

 

 

Tin tức liên quan