Trang chủ / Công tác Đảng / Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Thứ tư, ngày 15/08/2018 390

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong thời gian tổ chức tập huấn đầu năm học 2018 - 2019 từ ngày 13-16/08/2018, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên thông qua cầu truyền hình trực tiếp tại 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định của Nhà trường.

 

Tới dự chương trình và báo cáo tại hội nghị tập huấn của Đảng bộ Nhà trường, có đồng chí Vũ Ngọc Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Nam Định.

 

Về phía Đảng bộ Nhà trường có:

 

1. NGƯT.TS Trần Đức Cân, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

 

2. TS. Trần Hoàng Long, ĐUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường;

 

3. TS. Nguyễn Ngọc Khương, ĐUV, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

4. ThS. Trần Đức Hiển, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định, Trưởng phòng HCQT.

 

Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo các phòng chức năng, khoa chuyên môn, cán bộ, giảng viên và CNV toàn trường tại 2 cơ sở tham dự đầy đủ.

 

Cán bộ, giảng viên và CNV tham gia học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết tại cơ sở Hà Nội

Cán bộ, giảng viên và CNV tham gia học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết tại cơ sở Nam Định.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Nam Định báo cáo tại hội nghị

 

Đồng chí Vũ Ngọc Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Nam Định đã báo cáo những nội dung cơ bản, những điểm mới, thành tựu, khó khăn, thách thức và những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được thể hiện trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII:

 - Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;

- Nghị quyết số 28/NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã thành công tốt đẹp. Thông qua nội dung báo cáo, toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và CNV của Nhà trường đã nhận thức được những nội dung cơ bản được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, NGƯT.TS Trần Đức Cân, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn đồng chí báo cáo viên, đồng thời sẽ đưa nội dung Nghị quyết vào nội dung sinh hoạt của Đảng bộ và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện trong thời gian tới.Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng đề nghị các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và đề ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và của Nhà trường trong thời gian tới.

 

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

 

 

 

 

 

 

Tin tức
Thông báo