Trang chủ / Giới thiệu / Đảng ủy

Đảng ủy

Thứ tư, ngày 03/01/2018 1542

NGUT. TS Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy Nhà trường

Email: tdcan@uneti.edu.vn 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy

 

2

Trần Hoàng Long

Đảng ủy viên

 

3

Nguyễn Ngọc Khương

Đảng ủy viên

 

4

Trần Đức Hiển

Thường vụ Đảng ủy

Trưởng Ban tuyên giáo

 

5

Phạm Thị Minh Hoa

Thường trực

Văn phòng Đảng ủy

 

6

Tạ Thị Ngọc Dung

Đảng ủy viên

 

7

Trần Ngọc Ban

Đảng ủy viên

 

8

Cao Diệp Thắng

Đảng ủy viên

 

9

Lê Mạnh Thắng

Đảng ủy viên

 

10

Phạm  Thị Lụa

Đảng ủy viên

 

Tin tức
Thông báo