Danh sách Tổ, Đội, Nhóm, CLB sinh viên

Câu lạc bộ Tin học Uneti

Để đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ chuyên môn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự học, tự nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT), được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường, Đoàn thanh niên và ban Chủ nhiệm khoa CNTT, câu lạc bộ Tin học (CLB) đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 02/04/2013.

Câu lạc bộ Ảo thuật Uneti

Nhóm ảo thuật là một trong 9 nhóm trực thuộc CLB Văn nghệ trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, được thành lập từ năm 2015, ban đầu do một nhóm sinh viên trong trường xây dựng với tiêu chí tạo ra nơi để mọi người gặp gỡ, thư giãn, cùng tiếp lửa đam mê cho nhau và cho nhiều người hiểu hơn về bộ môn nghệ thuật này.

Tin tức
Thông báo