Trang chủ / Đào tạo

Triển khai học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên ĐHCQ khoá 12 và CĐCQ khoá 27

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2018

Nhà trường thông báo về việc nghỉ lễ Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2018 của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường như sau:

Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 8, Cao đẳng chính quy khóa 24

Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 8, Cao đẳng chính quy khóa 24

Tin tức
Thông báo