Trang chủ / Đào tạo

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Lễ công bố Quyết định & Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và Khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về các công tác trọng tâm tháng 9/2018, đặc biệt là công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và Lễ công bố quyết định - Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Nhà trường sau khi đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã hoàn thành công tác khảo sát đánh giá ngoài và công nhận Nhà trường đạt đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2018

Nhà trường thông báo về việc nghỉ lễ Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2018 của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường như sau:

Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 8, Cao đẳng chính quy khóa 24

Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 8, Cao đẳng chính quy khóa 24

Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ cuộc họp giao ban chuyên môn Nhà trường tháng 06 năm 2018; căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 đã được duyệt; Nhà trường thông báo Kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học tập, đóng học phí của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Tin tức
Thông báo