Trang chủ / Giới thiệu / Hội cựu chiến Binh

Hội cựu chiến Binh

Thứ tư, ngày 03/01/2018 106

 

 Th.S Phạm Ngọc Khánh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Email: pnkhanh@uneti.edu.vn

 

DANH SÁCH BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Ngọc Khánh

Chủ tịch hội CCB

 

2

Phạm Văn Học

Ủy viên

 

3

Đào Thanh Sơn

Ủy viên

 

4

Trần Xuân Hà

Ủy viên

 

 

Tin tức
Thông báo