Trang chủ / Nghiên cứu khoa học / Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”

Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”

Thứ năm, ngày 21/03/2019 377

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. Sáng ngày 21/03/2019, tại phòng Hội thảo HA8, số 218 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội, khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Với 4 tham luận trong buổi hội thảo có các chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và giá trị của nó trong quá trình phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay; Bước phát triển trong tư duy của Đảng về văn hóa từ Nghi quyết Trung ương 5 Khóa VIII đến Đại hội XII; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới; Một số vấn đề cần trao đổi về sự thống nhất mà đa dạng của nền văn hóa Việt Nam trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiện nay.

Tham dự hội thảo các vị đại biểu và toàn thể giảng viên trong khoa, sinh viên tham dự cùng nhau trao đổi về các chủ để, các tham luận được trình bày. Từ đó đề xuất các kiến nghị, gii pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học các môn của khoa Lý luận chính trị trong thời gian tới.

            Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

 

Th.S Nguyễn Văn Bảng - Phó trưởng khoa Lý luận chính trị phát biểu khai mạc hội thảo

 

Các vị đại biểu, CBGV và sinh viên tham dự buổi hội thảo

Th.S Ngô Thị Mai trình bày tham luận trong buổi hội thảo

Các em sinh viên trao đổi, đóng góp ý kiến tại buổi hội thảo

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

 

Tin tức
Thông báo