Hiệu Trưởng

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

PGS. TS Phạm Hữu Đức Dục

Điện thoại: 04.38626883

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alt

Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách xây dựng - Cơ sở Vật chất

TS Trần Đức Cân

Điện thoại: 04.363320419

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alt

Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách đào tạo và Nghiên cứu khoa học

TS Trần Hoàng Long

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alt

Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách nội chính và tổ chức

ThS Nguyễn Ngọc Khương

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.