Bí thư Đảng ủy

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

PGS. TS Phạm Hữu Đức Dục

Điện thoại: 04.38626883

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

alt

Phó Bí thư Đảng ủy

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

TS Trần Đức Cân

Điện thoại: 04.363320419

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thường vụ Đảng ủy
Trưởng ban tuyên giáo
ThS. Trần Đức Hiển
Thường trực VP Đảng ủy
Phạm Thị Minh Hoa
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Danh sách BCH Đảng ủy
1. Phạm Hữu Đức Dục
2. Trần Đức Cân
3. Trần Hoàng Long
4. Trần Đức Hiển
5. Phạm Minh Hoa
6. Tạ Thị Ngọc Dung
7. Nguyễn Ngọc Khương
8. Trần Ngọc Ban
9. Cao Diệp Thắng
10. Phạm Thị Lụa
11. Lê Mạnh Thắng