KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC

NĂM HỌC 2016-2017

Đối với thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy khóa 10 (niên khóa 2016-2020) và Cao đẳng chính quy khóa 25 (niên khóa 2019-2019) tuyển sinh năm 2016

Tệp đính kèm:

Lịch học Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đối với ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 đợt 1 và đợt 2 năm 2016 - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download)

Lịch học Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đối với ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 đợt 1 và đợt 2 năm 2016 - Cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download)