Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập Trường. Ban chấp hành Công đoàn trường, cơ sở Nam Định thông báo kế hoạch tổ chức HỘI THI CẮM HOA của Cán bộ viên chức Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp như sau: