Ghi chú:  Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết. 

Hạn trước ngày 03 tháng 10 năm 2016.

Tệp đính kèm:

Danh sách HSSV đề nghị xét học bổng học kỳ 3 năm học 2015-2016 (Xem chi tiết- tải về)