Nhân lực quản trị ngày càng trở lên giữ vị trí quan trọng trong việc bảo đảm sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Muốn nâng cao chất lượng của nhân lực quản trị. Một mặt cần nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò cùa nhân lực quản trị trong hoạt động điều hành doanh nghiệp và không ngừng nâng cao trình độ của các nhà quản trị trong doanh nghiệp.

     Qua phân tích về những nguyên nhân thất bại trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cho thấy nguyên nhân cơ bản vẫn là do nhân lực quản trị yếu kém. Nghiên cứu các công ty kinh doanh của Mỹ trong nhiều năm, đã phát hiện ra rằng các công ty luôn thành đạt chừng nào chúng được nhân lực quản trị tốt. Ngân hàng châu Mỹ đã nêu ra trong bản công bố Báo cáo về kinh doanh nhỏ rằng “Theo kết quả phân tích cuối cùng, hơn 90% các thất bại trong kinh doanh là do thiếu năng lực và thiếu kinh nghiệm quản trị”.

     Mục tiêu của hoạt động quản trị như vậy là nhằm giúp chúng ta có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận cũng như mục tiêu phục vụ không lợi nhuận. Nhiều doanh nghiệp chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của quá trình sản xuất cũng như vai trò của cán bộ quản lý sản xuất trong hoạt động của mình. Đang còn quá nhiều tồn tại, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ vấn đề này.

      Để giải quyết được các tồn tại nêu trên, thiết nghĩ doanh nghiệp cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn vào việc nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý sản xuất, cũng như cho cán bộ nghiệp vụ liên quan, và bản thân các giám đốc doanh nghiệp cũng cần đánh giá và nhìn nhận lại vai trò, vị trí của bộ máy sản xuất trong doanh nghiệp. Cần trang bị và hỗ trợ cho cán bộ quản lý ứng dụng những phương pháp quản lý phù hợp với tình trạng, trình độ, năng lực của doanh nghiệp. Năng lực của cán bộ quản lý có được nâng lên, doanh nghiệp sẽ sản xuất hiệu quả hơn, có nghĩa là sẽ đạt lợi thế cạnh tranh tốt hơn.

      Vì vậy việc tổ chức hội thảo: “Thực trạng nhu cầu nhân lực quản trị trong các doanh nghiệp ở Việt Nam” là hết sức có ý nghĩa và cần thiết.

      Mục đích của buổi buổi hội thảo là trang bị kiến thức mới cho giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên cũng như tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác kiến thức về thực trạng nhu cầu nhân lực quản trị trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.

       Đến dự hội thảo có đại diện phòng Quản lý khoa học, đại diện doanh nghiệp và giảng viên, sinh viên trong khoa Quản trị kinh doanh. 

       Mở đầu hội thảo Th.S Phạm Anh Tuấn – Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh đã có bài phát biểu để dẫn dắt, nhấn mạnh yêu cầu và mục đích của buổi hội thảo.

      Sau đó Ths.Nguyễn Tiến Mạnh thông qua nội dung chương trình hội thảo và hướng dẫn các nhóm sinh viên trình bày tham luận đã nghiên cứu.

      Các nhóm sinh viên đã trình bày tham luận liên quan đến vấn đề thực trạng nhu cầu nhân lực quản trị trong các doanh nghiệp ở Việt Nam như: Toàn cầu hóa và tình trạng chảy máu nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị ở các DNVVN trong xu thế toàn cầu hóa; Kinh nghiệm phát triển quản trị nhân lực của Singapore và bài học rút ra cho Việt Nam; Đánh giá thực trạng chất lượng và xác định nhu cầu nguồn nhân lực của Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định; Khảo sát thực trạng và đề suất giải pháp đáp ứng nhu cầu cán bộ quản lý cho Công ty cổ phần xăng dầu Nam Định; Đánh giá thực trạng chất lượng và xác định nhu cầu nhân lực quản lý của tập đoàn viễn thông Viettel Nam Định.

Kết thúc phần trình bày tham luận của các nhóm sinh viên, Ths.Nguyễn Tiến Mạnh chủ trì phần trao đổi, hỏi đáp các vấn đề đã trình bày trong hội thảo.

       Tổng kết Th.S Phạm Anh Tuấn đã nêu ra những kết quả mà buổi hội thảo đã được được, đồng thời bổ sung những kiến thức mới cần chú ý trong lĩnh vực này.

       Hội thảo đã thành công tốt đẹp với việc cập nhật nhiều thông tin, nâng cao kiến thức chuyên môn và thấy được tầm quan trọng của nhu cầu nhân lực quản trị trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

       Một số hình ảnh của buổi hội thảo: