Ngày 17 tháng 3 năm 2017, tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Kế toán đã tổ chức seminar các đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên năm học 2016 - 2017. Buổi báo cáo gồm có 04 Hội đồng, trong đó 03 Hội đồng tại cơ sở Hà Nội và 01 Hội đồng tại cơ sở Nam Định. Buổi sinh hoạt có sự tham gia đầy đủ lãnh đạo Khoa, các giảng viên, sinh viên và chủ nhiệm đề tài tới dự. Seminar là một hoạt động khoa học nhằm tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, từ đó đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong toàn Khoa.

      Mở đầu buổi báo cáo seminar, TS. Phạm Thị Lụa - Trưởng Khoa Kế toán đã thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác NCKH của Nhà trường, mục đích tổ chức buổi seminar này cũng như các nội dung, yêu cầu cần thực hiện đối với các đề tài NCKH năm 2016 - 2017. Sau phát biểu khai mạc, 04 Hội đồng chuyên môn lần lượt nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả, tiến độ nghiên cứu.

     Sau khi các chủ nhiệm đề tài báo cáo, các thành viên Hội đồng cùng thảo luận về nội dung của đề tài, đánh giá kết quả đạt được của đề tài, đóng góp ý kiến để chủ nhiệm đề tài tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ NCKH của Nhà trường. Đồng thời, Hội đồng kiểm tra và nhắc nhở các chủ nhiệm đề tài phải đăng kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có tính điểm trước khi Nhà trường tổ chức nghiệm thu chính thức; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo đúng quy định.