Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường đại học, muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì phải nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên. Thực hiện Quyết định số 183/QĐ - ĐHKTKTCN, ngày 11 tháng 05 năm 2017, chiều ngày 18/5/2017 tại phòng 405 khu nhà văn phòng, số 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu nhận dạng và điều khiển quá trình lò phản ứng theo mẻ ứng dụng mạng nơron nhân tạo”  của Thạc sĩ Nguyễn Đức Điển - Khoa Điện.

     Chủ nhiệm đề tài Thạc sĩ Nguyễn Đức Điển trình bày báo cáo tổng kết, ý kiến của các Ủy viên phản biện, tiến hành thảo luận và đưa ra một số kết luận như sau:

     Đề tài “Nghiên cứu nhận dạng và điều khiển quá trình lò phản ứng theo mẻ ứng dụng mạng nơron nhân tạo” gồm ba chương, cụ thể là:

-Chương 1 - Tổng quan đối tượng nghiên cứu

-Chương 2 - Bộ điều khiển PID và mạng nơron nhân tạo

-Chương 3 -Thiết kế bộ điều khiển cho hệ điều khiển quá trình lò phản ứng theo mẻ.

     Nội dung đề tài đáp ứng những yêu cầu về hình thức, bố cục, tài liệu tham khảo theo đúng các quy định của Nhà trường. Đề tài cũng đã có bài báo đăng trên Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ của Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, số 39 (04-2017).

      Hội đồng đánh giá đề tài có tính mới, hàm lượng khoa học cao đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Hội đồng đánh giá đề tài đạt kết quả khá.

      Buổi nghiệm thu đã thành công tốt đẹp.

      Sau đây là một số hình ảnh về buổi nghiệm thu: