THÔNG BÁO
Về việc học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”
Chia lớp với sinh viên hệ đại học tuyển sinh năm 2017

- Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2017 (Đại học chính quy khóa 11 và Cao đẳng khóa 26).
- Phòng Công tác sinh viên đề nghị các em sinh viên tra cứu danh sách lớp học, thời gian và địa điểm để tham gia học tập đầu khóa, Khám sức khỏe và họp lớp từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017 và học tập theo TKB của Nhà trường (Có kế hoạch kèm theo).
- Những sinh viên nào bị sai lệch thông tin hoặc không có tên trong danh sách chia lớp, đề nghị phản hồi về Phòng công tác sinh viên qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tệp đính kèm:

- Kế hoạch học tập đầu khóa, Khám sức khỏe - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download)

- Kế hoạch học tập đầu khóa, Khám sức khỏe - Cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download)

- Danh sách lớp hệ Đại học chính quy Khóa 11 (Xem chi tiết và download)

- Danh sách lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 26 (Xem chi tiết và download)