Trường Đại học Kinh tế  - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 như file kèm theo.
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 18/01/2018 đến hết ngày 27/01/2018 (mẫu đơn phúc khảo như file đính kèm)
File đính kèm: