Các bộ vi điều khiển đang có ứng dụng ngày càng rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Hầu hết các thiết bị kỹ thuật từ phức tạp cho đến đơn giản như thiết bị điều khiển tự động, thiết bị văn phòng cho đến các thiết bị trong gia đình đều có dùng các bộ vi điều khiển. Một thực tế khách quan là thị trường của các hệ thống nhúng lớn gấp khoảng 100 lần thị trường PC. Trong khi đó chúng ta mới nhìn thấy bề nổi của công nghệ thông tin là PC và Internet, còn phần chìm chiếm 99% số processor trên toàn cầu này nằm trong các hệ nhúng thì còn ít được biết đến.

     Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống dùng vi điều khiển, trong những năm gần đây các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan ứng dụng ở nước ta đã tích cực nghiên cứu, giảng dạy và sử dụng các hệ thống vi điều khiển. 

     Khảo sát quá trình đào tạo tại một số trường Đại học, Cao đẳng cho thấy các thiết bị thí nghiệm và thực tập về hệ thống nhúng còn hạn chế, đặc biệt là cấu hình hệ thống thường cố định, không tùy biến và linh hoạt. Chính vì vậy việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống nhúng tích hợp sử dụng vi điều khiển đa nhân là cần thiết. Xây dựng hệ thống bài giảng thực hành cho module hệ thống nhúng đã thiết kế, đề tài sẽ cung cấp cho các trường Đại học, Cao đẳng tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành phục vụ công tác đào tạo; giúp giảng viên, sinh viên ngành Điện tử truyền thông, Điện Điện tử và Tự động hoá có công cụ giảng dạy và học tập, làm tăng khả năng ứng dụng và thực hành cho sinh viên.

     Thực hiện Quyết định số 728/QĐ-ĐHKTKTCN của Hiệu trường trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, ngày 07 tháng 12 năm 2017. Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Module hệ thống nhúng tích hợp sử dụng hệ thống vi điều khiển đa nhân”.

    Tới dự buổi báo cáo có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường, cùng đông đảo các Giảng viên trong Khoa Điện tử.

    Mở đầu buổi nghiệm thu, ủy viên thư ký của hội đồng là Th.S Đoàn Thị Diệp Uyển – Cán bộ phòng quản lý khoa học, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, đã thay mặt cho Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu của Hiệu trưởng nhà trường. Sau đó hội đồng bắt đầu làm việc dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng là TS. Võ Thu Hà - Trưởng Khoa Điện, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

     Trong buổi nghiệm thu, hai ủy viên phản biện là TS. Nguyễn Thế Vĩnh – Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và TS. Nguyễn Công Phương – Giảng viên Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã đặt ra nhiều câu hỏi chất vấn mang tính khoa học cao. Nhóm đề tài đã giải đáp, thảo luận với hội đồng, cùng các đại biểu tham dự về những vấn đề cụ thể liên quan tới đề tài với tinh thần trách nhiệm, trong không khí chia sẻ tích cực.  

     Buổi nghiệm thu cấp cơ sở đã thành công tốt đẹp. Đề tài được hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

     Tiếp nối thành công đó, vào ngày 23 tháng 01 năm 2018, nhóm đề tài đã tiến hành bảo vệ cấp Bộ. Tới dự buổi báo cáo có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài theo quyết định số 62/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, về phía Nhà trường có TS. Phạm Thị Thu Hoài – Trưởng phòng quản lý khoa học, cùng toàn thể thành viên trong nhóm đề tài.

     Mở đầu buổi nghiệm thu, ủy viên thư ký của hội đồng là TS. Nguyễn Đức Vinh – Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, đã thay mặt cho Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu. Sau đó hội đồng bắt đầu làm việc dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng là PGS. TS. Phạm  Văn Diễn – Chuyên gia độc lập.

    Hai ủy viên phản biện là PGS. TS. Trần Vệ Quốc – Chuyên gia độc lập và TS. Vũ Thị Thúy Nga – Đại học Bách Khoa Hà Nội, đều đánh giá đề tài đã làm chủ công nghệ nhúng tích hợp sử dụng hệ thống vi điều khiển đa nhân, để xây dựng các module phục vụ công tác giảng dạy với tính sáng tạo và ứng dụng cao. Nhóm đề tài đã chủ động chế tạo được các mô hình phục vụ công tác đào tạo thực hành, góp phần nâng cao chất lượng. Xây dựng bộ bài tập thực hành phù hợp với mô hình thiết bị trên. 

     Hội đồng đánh giá cao về sự nghiên cứu nghiêm túc của nhóm tác giả khi đã đưa ra ba quyển báo cáo:  Báo cáo tổng kết, phụ lục báo cáo tổng kết và báo cáo 7 chuyên đề cho bộ vi điều khiển đa nhân.

     Đề tài nghiên cứu với lập luận chặt chẽ và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Kết quả bảo vệ đề tài đạt loại xuất sắc, buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công tốt đẹp.  

     Dưới đây là một vài hình ảnh thiết bị được chế tạo của đề tài:

Khối CPU được tích hợp hệ thống vi điều khiển đa nhân

Khối ngoại vi Led đơn

Khối ngoại vi Led 7 đoạn

Khối ngoại vi LCD 16x2

Khối ngoại vi GLCD 128x64

Khối ngoại vi ma trận phím

Khối ngoại vi động cơ DC và động cơ bước

Mạch tổng hợp