Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về triển khai các hoạt động truyền thông tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 đợt 1 từ ngày 20/03/2018 đến ngày 20/04/2018 tại các trường THPT trọng điểm và đợt 2 tại các cụm thi THPT quốc gia từ ngày 24/06/2018 đến ngày 27/06/2018 khu vực miền Bắc và miền Trung.
     Để giúp các thí sinh và phụ huynh có thêm thông tin lựa chọn ngôi trường học tập trong tương lai, Phòng Tuyển sinh và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng ý tưởng thiết kế các tài liệu giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển cũng như thành tích đạt được của Nhà trường trong 62 năm qua, giới thiệu các ngành, nghề và mô hình đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cơ sở vật chất cũng như những cơ sở đào tạo, chính sách ưu đãi của Nhà trường đối với sinh viên…
Sau nhiều lần trao đổi và thống nhất tại đơn vị, các tài liệu truyền thông đã được Ban Giám hiệu phê duyệt và đồng ý cho triển khai phục vụ công tác truyền thông tuyển sinh năm 2018 của Nhà trường. Phát huy những lợi thế trong quá trình triển khai thực hiện của những năm trước, năm 2018 các tài liệu này được thiết kế đa dạng và phù hợp hơn, được in dưới nhiều kích thước từ khổ A4 đến khổ A0, hình thức và nội dung phong phú, từ chất liệu giấy màu C150 đến bạt hiflex,…giúp cho việc triển khai được thuận lợi và hiệu quả hơn.
     Dưới đây là một số mẫu tài liệu đã được thiết kế phục vụ công tác truyền thông tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

 
TL1. Tài liệu giới thiệu Nhà trường được thiết kế và in offset Giấy màu khổ A3 phát cho học sinh và bằng bạt khổ A0 treo tại các trường THPT

TL2. Tài liệu giới thiệu Nhà trường được thiết kế và in offset Giấy màu khổ A3 và A4 phát cho học sinh tại các trường THPT

TL3. Thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 các ngành và chỉ tiêu xét tuyển của Nhà trường in offset Giấy màu khổ A3, A4 phát cho học sinh và treo tại các trường THPT

TL4. Thông tin cơ bản về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 của Nhà trường in offset Giấy màu khổ A4 phát cho học sinh các trường THPT

TL5. Thông tin giới thiệu về các ngành đào tạo của Nhà trường in offset Giấy màu khổ A3 phát cho học sinh tại các trường THPT

      Thí sinh có thể download và xem chi tiết các tài liệu tại đây:

1.  TL1. Tài liệu giới thiệu Nhà trường
2.  TL2. Tài liệu giới thiệu Nhà trường
3.  TL3. Thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 các ngành và chỉ tiêu xét tuyển của Nhà trường
4.  TL4. Thông tin cơ bản về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 của Nhà trường
5.  TL5. Thông tin giới thiệu về các ngành đào tạo của Nhà trường


PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG