Theo Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 21/12/2015 hướng dẫn về giao dịch trên TTCK có hiệu lực từ ngày 1/7/2016  có quy định khá về hoạt động tạo lập thị trường của công ty chứng khoán mở ra cơ hội xuất hiện các nhà tạo lập thị trường chính danh trên thị trường chứng khoán Việt Nam

      Hệ thống các nhà tạo lập thị trường (market maker) đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu, thúc đẩy thanh khoản của các chứng khoán trên thị trường. Thông qua các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư có thể dễ dàng bán hoặc mua một loại chứng khoán nào đó, nhất là những chứng khoán không có thanh khoản hoặc thanh khoản thấp.

     Khi một nhà đầu tư muốn bán (mua) một chứng khoán nào đó và không có nhà đầu tư nào khác trên thị trường muốn mua (bán) chứng khoán đó thì nhà tạo lập thị trường có trách nhiệm đặt lệnh chào mua hoặc bán để các chứng khoán đó có lệnh chào giao dịch trên thị trường. Giá chào mua sẽ là mức giá cao nhất mà nhà tạo lập thị trường sẵn sàng trả để mua chứng khoán và giá chào bán là mức giá thấp nhất mà nhà tạo lập thị trường chấp nhận bán chứng khoán.

     Với mục tiêu trao đổi và làm rõ cho sinh viên ngành Tài chính ngân hàng những vấn đề về về nhà tạo lập thị trường trên sàn chứng khoán tại Việt Nam, ngày 17 tháng 05 năm 2018, tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, khoa Tài chính ngân hàng đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chủ đề “Cơ hội và thách thức của TTCK Việt Nam khi cho phép nhà tạo lập thị trường hoạt động tại SGDCK Hà Nội”. 

     Đến tham dự hội thảo về phía khách mời có: TS. Phùng Mạnh Hùng – Phó trưởng phòng phòng quản lý dự án, Đại học Ngoại thương Hà Nội; Th.S Lê Thị Bích Thủy – Trưởng phòng kế toán, Công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình.

     Về phía Nhà trường có: Th.S Đoàn Thị Diệp Uyển – Cán bộ phòng QLKH; TS Phùng Thị Lan Hương – Trưởng khoa và các giảng viên, sinh viên khoa Tài chính ngân hàng. 

     Mục đích của hội thảo là tạo môi trường cho giảng viên ngành Tài chính Ngân hàng học hỏi, nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cho giảng dạy môn về tài chính như tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, Ngân hàng thương mại… Qua đó đề xuất với các ngành một số giải pháp hình thành và phát triển nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

     Một số hình ảnh của hội thảo:

Khoa Tài chính ngân hàng