Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ và cập nhật thông tin, kiến thức mới về khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong ngành công nghiệp

Thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học giáo dục với các nước về công nghệ mới và quản lý sản xuất:

            Hợp tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các chuyên gia tại các nước công nghiệp tiên tiến hoặc phối hợp tổ chức ở trong và nước ngoài;

            Cử cán bộ, giáo viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

            Với phương châm hợp tác để phát triển, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp luôn coi hợp tác quốc tế là hoạt động then chốt, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu phát triển của Nhà trường.

            Hiện nay, Trường đã thực hiện nhiều dự án quốc tế về đào tạo với Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Tiêu biểu như:

-         Tham gia chương trình Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực dành cho các quốc gia ASEAN của Chính phủ Nhật Bản, thông qua Tổ chức Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS); được Chính phủ Nhật Bản tặng một dây chuyền thiết bị May Công nghiệp đồng bộ với trị giá hơn 2 tỉ đồng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

-         Chương trình hợp tác với Đại học Kinh tế Tài chính Vân Nam Trung Quốc cho 5 nhóm ngành: Kế toán, Ngân hàng, Quản lý, Thương mại, Kinh tế Quốc tế.

-        

Đang thực hiện chương trình hợp tác với tổ chức Đào tạo và cấp chứng chỉ nghề Quốc tế City anh Guilds của Vương Quốc Anh để cấp chứng chỉ nghề quốc tế cho học sinh, sinh viên.