Thông báo chương trình học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm học 2012 – 2013

Trong khuôn khổ chương trình học bổng chất lượng cao, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học báo gồm:
-Khoa học cơ bản
-Đào tạo kỹ sư
-Kinh tế và quản lý
-Luật và khoa học chính trị
Học bổng được cấp trong thời gian như sau:
-10 tháng đối với trình độ Thạc sĩ
-36 tháng đối với trình độ Tiến sĩ
Nguồn: Vied

Chi tiết xem file đính kèm 1

Chi tiết xem file đính kèm 2 

Chi tiết xem file đính kèm 3