Triển khai thực hiện quyết định số 192/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 (Đợt 1), sáng ngày 05/6/2015 tại phòng 403 khu nhà văn phòng, số 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 của Khoa. 

Tới dự có đầy đủ các thành viên trong hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường cùng đông đảo các Giảng viên trong Khoa Quản trị kinh doanhMở đầu buổi nghiệm thu, ủy viên thư ký của hội đồng - Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hường thay mặt cho hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Sau đó hội đồng bắt đầu làm việc dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng là TS Lưu Khánh Cường - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh. 

       Phát biểu mở đầu cho buổi báo cáo nghiệm thu, TS Lưu Khánh Cường đã thông báo quy trình của buổi nghiệm thu và nhấn mạnh những vấn đề cần triển khai trong các bước thực hiện của quy trình này. Tiếp theo, chủ nhiệm đề tài - Th.S Mai Thị Lụa đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu đã đạt được. Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng đã nêu ra những đánh giá, nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài và đặt ra những câu hỏi cho tác giả. Chủ nhiệm đề tài cảm ơn những đánh giá của các phản biện, các ủy viên trong hội đồng nghiệm thu và lần lượt trả lời những câu hỏi do hội đồng đưa ra. Cuối cùng, trên cơ sở những ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội đồng, ý kiến của các đại biểu tham dự và phần trả lời của chủ nhiệm đề tài, chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã tổng kết những kết quả chính mà các báo cáo đề tài đã đạt được. Cụ thể là: Bằng 1 sơ đồ và 21 bảng số liệu, báo cáo đã khái quát được những cơ sở lý luận về thu hút và tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp như: Khái niệm, vai trò của công tác thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, các yêu cầu đối với công tác thu hút và tuyển dụng nhân lực, quy trình tuyển dụng và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đây là những cơ sở lý luận quan trọng, làm nền tảng để phân tích thực trạng công tác thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực của ngành Dệt May tỉnh Nam Định trong thời gian qua. Điểm nổi bật của phần phân tích thực trạng là báo cáo đã phân tích làm rõ động thái và tiềm năng có thể thu hút và tuyển dụng nhân lực cho ngành Dệt May tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2012 - 2014, phân tích cụ thể quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp Dệt May trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay gắn liền với những nhân tố thuận lợi và cản trở trong công tác này, từ đó đánh giá hiệu quả và thực trạng của công tác thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực trong những năm qua với 3 hạn chế cùng nguyên nhân của nó. Trên cơ sở những đánh giá này, kết hợp với kinh nghiệm trong việc thu hút, tuyển dụng lao động của một số doanh nghiệp Dệt May trong nước như: May Việt Tiến, May Sông Hồng và một số doanh nghiệp trong ngành Dệt May của Hoa Kỳ, Nhật Bản, báo cáo đã đưa ra 3 nhóm giải pháp nhằm thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực cho ngành Dệt May của tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay đó là: Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao với 4 giải pháp cụ thể, nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực với 8 giải pháp chi tiết, nhóm giải pháp giữ chân người lao động với 4 giải pháp rõ ràng. Các giải pháp được nêu ra trong báo cáo đều gắn liền với những mục tiêu cụ thể và biện pháp thực hiện theo những gợi ý về quy trình, cách thức thực hiện chi tiết.

Bên cạnh báo cáo tổng kết, chủ nhiệm đề tài đã công bố kết quả nghiên cứu trên Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (số tháng cuối tháng 11/2014).

Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, TS Lưu Khánh Cường thay mặt cho Hội đồng đã công bố kết quả đề tài đạt loại Xuất sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi nghiệm thu đề tài

Chủ nhiệm đề tài - Th.S Mai Thị Lụa  lắng nghe nhận xét của Phản biện 1

 

 

Bài: Trần Mạnh Hùng

Ảnh: Nguyễn Tiến Mạnh & Trần Mạnh Hùng