Căn cứ Điều 73 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc qui định người lao động hàng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ; 

      Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức;

      Căn cứ kế hoạch, chương trình đào tạo năm học 2015 - 2016;