Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2015 – 2016.      Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lậpRead more: KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2016