Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường về việc kiểm tra, rà soát hoạt động NCKH-CN cuối năm học 2015-2016 và dự kiến nhiệm vụ NCKH-CN trong năm học 2016-2017;

     Để công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của Nhà trường ngày càng đảm bảo chất lượng và thực sự đi vào chiều sâu đạt kết quả cao.

    Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ cuối năm học 2015-2016 như sau:

Tệp đính kèm:

Các Biểu mẫu NCKH 2016 (Xem chi tiết và download)