Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nội dung trong tâm của thầy trò khoa Kinh tế cơ sở. Ngày 31 tháng 5 năm 2016 tại hội trường H1, 456 Minh Khai, Khoa Kinh tế cơ sở  tổ chức bảo vệ và nghiệm thu thành công 3 đề tài của sinh viên . Đề tài các em sinh viên lựa chọn rất đa dạng và mang tính thực tế cao. Đây là tín hiệu đáng mừng về phát triển công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên trong nhà trường

     “Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long” do giảng viên Ths Nguyễn Thị Thanh Hoa  hướng dẫn lại là một đề tài hay về mảng nhân sự.  Đề tài bắt đầu từ việc nghiên cứu đi sâu tình trạng nhân sự tài chính của công ty để đưa ra những thông tin chính xác và đầy đủ. Nhóm các giải pháp của sinh viên được đánh giá cao ở công ty và Vang Thăng Long, được lãnh đạo công ty tiếp thu một phần áp dụng vào thực tiễn công ty.

     Đề tài “Các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển ngành du lịch Việt Nam” của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Phượng (TN7ANĐ) do giảng viên Nguyễn Thị Thu Trang hướng dẫn được đánh giá rất cao bởi đi sâu vào  một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam  hiện nay . Các em đã đưa ra những luận điểm sâu sắc đề cập tới định hướng phát triển du lịch của nước ta trong những năm tới. 

     Nhóm sinh viên lớp QT7A3 do thầy Phạm Quang Khánh hướng dẫn đem tới đề tài “Nghiên cứu chuỗi cung ứng cà phê quốc tế của Starbucks và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam”. Nhóm đề tài đề cập đến vấn đề chuỗi cung ứng phân phối – một mảng rất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam. Thành công đề tài là chỉ ra được những mặt mạnh của Starbucks, lý do thành công để từ đó đưa ra một số các giải pháp thực tiễn thích hợp cho công ty Việt Nam kể cả các công ty nhỏ và vừa.

     Một số hình ảnh khác của buổi nghiệm thu đề tài: 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thầy Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ về định hướng NCKH với các em sinh viên 

Thầy cô khoa Kinh tế cơ sở và các sinh viên thực hiện đề tài