Triển khai thực hiện các Thông báo số 117/TB-ĐHKTKTCN ngày 14 tháng 3 năm 2016 về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ cuối năm học 2015 - 2016, Thông báo số 240/TB-ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2016 về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2015 - 2016 và Thông báo số 251/TB-ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp việc thành lập các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2015 – 2016. 

       Để tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên ngành quản trị kinh doanh cũng như cập nhật vấn đề về quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

      Ngày 7 tháng 6 năm 2016 tại hội trường H1, 456 Minh Khai, Khoa Quản trị kinh doanh  tổ chức bảo vệ và nghiệm thu thành công 8 đề tài nghiên cứu khoa học  của sinh viên . Đề tài các em sinh viên lựa chọn rất đa dạng và mang tính thực tế cao. Đây là tín hiệu đáng mừng về phát triển công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên trong nhà trường.

      Tiểu ban Hội đồng nghiệm thu gồm: 1. TS. Lưu Khánh Cường – Trưởng khoa QTKD – Trưởng tiểu ban; 2. TS. Nguyễn Thị Chi - Ủy viên; 3. ThS. Trần Mạnh Hùng - Ủy viên; 4. TS. Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên; 5. ThS. Nguyễn Thị Minh Hương - Ủy viên, Thư ký.

      Mở đầu buổi nghiệm thu, TS. Lưu Khánh Cường đã phát biểu chỉ đạo và định hướng cho các thành viên và các giảng viên hướng dẫn và các nhóm sinh viên thực hiện đề tài về chức năng, nhiệm vụ cần phải thực hiện và tuyên dương, động viên tinh thần học tập, giảng dạy và NCKH trong giảng viên, sinh viên.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

       Tiếp đó lần lượt các nhóm sinh viên trình bày và thảo luận về các đề tài đã được giao theo đúng quy định và chỉ đạo của Tiểu ban nghiệm thu đề tài. Nội dung cơ bản của các đề tài như sau:

1. Đề tài “ Gia nhập hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam đối với thị trường Mỹ”   do Giảng viên, ThS. Trần Thị Kim Phượng hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD7A4HN thực hiện. Đề tài đã dẫn luận những vấn đề cơ bản về TPP, ngành dệt  may Việt Nam, qua đó phân tích những cơ hội và thách thức mà ngành dệt may gặp phải khi tham gia vào thị trường Mỹ. Từ đó đưa ra những nhóm giải phảp để ngành dệt may Việt Nam có thể có lợi thế, hạn chế những khó khăn khi tham gia TPP và thị trường Mỹ. Đề tài được đánh giá đạt loại: Tốt

TS. Lưu Khánh Cường và ThS. Trần Thị Kim Phượng cùng nhóm sinh viên ĐH QTKD7A4HN

2. Đề tài “ Marketing thúc đẩy sản phẩm Blue – Meeting của Công ty CMC Telecom”  do Giảng viên, ThS. Nguyễn Phương Linh hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD7A6HN thực hiện. Đề tài đề cập những vấn đề cơ bản về marketing trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó vận dụng để phân tích thực trạng marketing tại Công ty CMC Telecom thông qua các nhó chỉ tiêu cơ bản về markting đặc biệt nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của marketing 4P. Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty. Đề tài được đánh giá loại: Tốt.

     TS. Lưu Khánh Cường và ThS. Nguyễn Phương Linh cùng nhóm sinh viên ĐH QTKD7A6HN

3. Đề tài “ Hoàn thiện các biện pháp phòng tránh rủi ro trong giao dịch thương mại điện tử” do Giảng viên, ThS.Mai Hoàng Thịnh hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD7A4HN thực hiện. Đề tài đề cập những vấn đề cơ bản về thương mại điện tử và các biện pháp phòng tránh rủi ro trong giao dịch thương mại điện tử, trên cơ sở đó vận dụng để phân tích thực trạng các giao dịch  và rủi ro gặp phải khi thực hiện các giao dịch thương mại điện tử như mua bán online qua các trang web, mạng xã hội... Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm phòng tránh rủi ro trong giao dịch thương mại điện tử. Đề tài được đánh giá loại: Tốt.

ThS. Mai Hoàng Thịnh cùng nhóm sinh viên ĐH QTKD7A4HN

4. Đề tài “ Ứng dụng các lý thuyết tạo động lực vào xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”  do Giảng viên, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD7A4HN thực hiện. Đề tài đề cập những vấn đề cơ bản về tạo động lực làm việc cho người lao động của một số tác giả và các học thuyết cơ bản về tạo động lực làm việc cho người lao động, trên cơ sở đó vận dụng một số lý  thuyết tạo động lực cho người lao động để phân tích thực trạng môi trường học tập và sinh hoạt tại các tổ đội, nhóm trong Nhà trường nhằm tạo động lực học tập tốt hơn cho các sinh viên trong trường. Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm tạo động lực trong việc xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trong Nhà trường. Đề tài được đánh giá loại: Xuất sắc.

TS. Lưu Khánh Cường và ThS. Nguyễn Thị Thu Hương cùng nhóm sinh viên ĐH QTKD7A4HN

5. Đề tài “ Thực trạng và giải pháp làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trong giai đoạn hiện nay”  do Giảng viên Nguyễn Văn Kỷ hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD6A1HN thực hiện. Đề tài đề cập những vấn đề cơ bản về tạo việc làm cho người lao động, trên cơ sở đó vận dụng một số lý  thuyết để  phân tích thực trạng việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm tạo việc làm cho sinh viên trong Nhà trường sau khi tốt nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đề tài được đánh giá loại: Xuất sắc.

TS. Lưu Khánh Cường và GV. Nguyễn Văn Kỷ cùng nhóm sinh viên ĐH QTKD6A1HN

6. Đề tài “ Ảnh hưởng của tiền lương đến năng suất lao động tại Nhà in báo Thanh Niên Hà Nội”  do Giảng viên Vũ Đại Đồng hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD7A6HN và ĐH KT7A3HN thực hiện. Đề tài đề cập những vấn đề cơ bản về tiền lương và năng suất lao động. Phân tích thực trạng tiền lương và các hình thức trả lương tại Nhà in để từ đó nâng cao năng suất lao động của người lao động tại Nhà in. Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm đánh giá ảnh hưởng của tiền lương đến năng suất lao động tại Nhà in báo Thanh Niên Hà Nội. Đề tài được đánh giá loại: Tốt.

Nhóm sinh viên ĐH QTKD7A6HN và ĐH KT7A3HN

7. Đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty Cổ phần hoàng Gia Việt Nam”  do Giảng viên, ThS.Phạm Trung Hải hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD7A5HN thực hiện. Đề tài đề cập những vấn đề cơ bản về chuỗi cung ứng và các nhóm chỉ tiêu để nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Phân tích thực trạng nghiên cứu và áp dụng các yếu tố cơ bản của chỗi cung ứng thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng tại Công ty. Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Việt Nam. Đề tài được đánh giá loại: Xuất sắc.

 TS. Lưu Khánh Cường và ThS. Phạm Trung Hải cùng nhóm sinh viên ĐH QTKD7A5HN

8. Đề tài “ Nghiên cứu khả năng cạnh tranh trên thị trường sữa bột Việt nam”  do Giảng viên ThS.Vũ Đình Chuẩn hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐH QTKD8A5HN thực hiện. Đề tài đề cập những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh và các nhóm chỉ tiêu để đánh giá khả năng cạnh tranh trong các doanh nghiệp. Vận dụng để phân tích thực trạng về khả năng cạnh tranh trên thị trường sữa bột Việt Nam của một số Công ty sữa có uy tín và thương hiệu. Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường sữa bột Việt Nam . Đề tài được đánh giá loại: Tốt.

TS. Lưu Khánh Cường và ThS. Vũ Đình Chuẩn cùng nhóm sinh viên ĐH QTKD8A5HN

 Một số hình ảnh khác của buổi nghiệm thu đề tài: 

Thầy Lưu Khánh Cường – Trưởng khoa QTKD chia sẻ về định hướng NCKH với các em sinh viên 

Tiểu ban Nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên Khoa QTKD

Nhóm sinh viên cùng lắng nghe và thảo luận đề tài NCKH của nhóm đang trình bày trước Tiểu ban nghiệm thu 

Các Thầy, cô khoa Quản trị kinh doanh và các em sinh viên thực hiện đề tài 

 

Bài và Ảnh: ThS.Nguyễn Tiến Mạnh - Khoa QTKD