Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch tập huấn CBVC đầu năm học 2016-2017 như sau: