Ngày 15/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP nhằm củng cố thêm hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được nhu cầu quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển Internet tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Nghị định 72/2013/NĐ-CP được ban hành đã góp phần khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý về Internet, bổ sung quy định quản lý một số vấn đề nóng trong sự phát triển của Internet và thông tin trên mạng gần đây, tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Internet tại Việt Nam. Nghị định có 6 chương với 46 điều, trong đó từ điều 12 đến điều 19 mục 2, chương 1 quy định, hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2013. 

Thông tin văn bản số: 72/2013/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 72/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet
và thông tin trên mạng
Ngày ban hành 15/07/2013
Ngày hiệu lực 01/09/2013
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng
Tệp đính kèm fileND72-2013-CP.pdf

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)

Link xem bài viết gốc tại đây: 

http://www.moit.gov.vn/vn/pages/VanBanDieuHanh.aspx?TypeVB=1&vID=13414